تبلیغات
:| - خاص|عام

خاص|عام

سه شنبه 5 فروردین 1393 11:00 ق.ظ

writer : noora :|به بعضیام باس گفت:
من دیونه نیستم ، فقط دنیای خاص من با دنیای عام تو فرق داره !
comment : ------
last edit: سه شنبه 5 فروردین 1393 11:02 ق.ظ