تبلیغات
:| - کلاس

کلاس

دوشنبه 11 فروردین 1393 10:16 ق.ظ

writer : noora :|بـه بعضیــــــا باید گفــت واســـــه کســی کلاس بـذار کـه همــکلاسـش باشـــی

نـه واسـه کســـــی که تو کلاسـش رات نمــــیده

comment : ------
last edit: دوشنبه 11 فروردین 1393 10:17 ق.ظ